Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden ziet op de dienstverlening van 123zaagbladen.nl aan bedrijven.

De dienstverlening van 123zaagbladen.nl is enkel gericht op en bedoeld voor bedrijven.
Natuurlijke personen kunnen geen aankopen doen in deze webshop. Deze algemene voorwaarden zijn dan ook enkel van toepassing op bedrijven.

2. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst tussen 123zaagbladen.nl en afnemer komt tot stand zodra afnemer een product via de website 123zaagbladen.nl heeft besteld en betaald. Vanaf dat moment bestaat er tevens een verplichting voor 123zaagbladen.nl om de bestelde producten te leveren.

3. Prijzen

De op 123zaagbladen.nl gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij staat vermeld dat deze inclusief BTW zijn.

4. Levertijd en bezorgkosten

Bestellingen worden na ontvangst van de betaling zo spoedig mogelijk verwerkt en opgestuurd.

Voorradige producten welke voor 16.00 uur worden besteld, worden nog dezelfde dag aan PostNL ter verzending aangeboden. Mochten producten niet voorradig zijn, dan geldt een langere levertijd.

Een precieze levertijd kunnen wij helaas niet geven. Wel zullen wij u van een langere levertijd op de hoogte stellen.

De producten worden als pakketpost behandeld en verstuurd.
De verzendkosten die hiervoor in rekening worden gebracht zijn:

Tot € 450,- aan bestelbedrag zijn de verzendkosten € 6,95
Vanaf € 450,- zijn de verzendkosten franco huis.

5. Betaling en betaalmethodes

Elk product dient vooraf in de webshop van 123zaagbladen.nl door afnemer afgerekend te worden voordat het product naar afnemer verzonden wordt.

Alle bestellingen dienen per IDEAL–transactie te worden voldaan.

6. Disclaimer, privacybeleid en cookies

Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootste mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. 123zaagbladen staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze internetsite geboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze website aangeboden informatie.

Privacybeleid

Versie 0.1. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 31 mei 2017
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van 123zaagbladen. U dient zich ervan bewust te zijn dat 123zaagbladen.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

123zaagbladen.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van 123zaagbladen.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van 123zaagbladen.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van 123zaagbladen.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.
U kunt daartoe een e-mail sturen aan team@123zaagbladen.nl

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

123zaagbladen.nl
Nikkelstraat 21 A, 3067 GR Rotterdam
010-2822111
team@123zaagbladen.nl

7. Retourneren en herroepen

Bestelde en geleverde goederen kunnen niet retour worden gezonden, anders dan na een terstond geconstateerd gebrek zoals aangegeven onder ‘Garantie’. In het laatst genoemde geval zal aan afnemer worden aangegeven hoe het product retour kan worden gezonden.
Afnemer heeft geen herroepingsrecht.

8. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop 123zaagbladen.nl geen invloed op kan uitoefenen, waardoor zij niet instaat is haar verplichtingen na te komen. Overmacht ontslaat 123zaagbladen.nl van haar contractuele verplichtingen.

9. Informatieverplichting

Afnemer is verplicht om juiste en actuele bedrijfsgegevens aan 123zaagbladen.nl te verschaffen.
Het niet tijdig en/of volledig voldoen aan deze verplichting staat te allen tijde een beroep op overmacht in de weg.

10. Schade en aansprakelijkheid

123zaagbladen.nl dan wel aan haar gelieerde partijen is/zijn nimmer aansprakelijk voor schade van de afnemer met betrekking tot enige (af)leveringsverplichting noch voor schade door ingebruikneming van het geleverde product.

11. Vrijwaring

Afnemer vrijwaart 123zaagbladen.nl tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke in causaal verband staat tot de afname van het product bij 123zaagbladen.nl door afnemer.

12. Wijziging voorwaarden

123zaagbladen.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Over wijzigingen wordt niet apart gecommuniceerd. Afnemer dient zich op de website van 123zaagbladen.nl zelf te vergewissen van de actuele stand van zaken.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen zijn onderworpen aan Nederlands recht en worden uitsluitend voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van 123zaagbladen.nl, te weten de rechtbank te Rotterdam, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd verklaard.