Garantie & Klachten

Garantie

Op de geleverde producten berust in beginsel geen garantie. Wel dient het product deugdelijk te zijn op het moment van ontvangst. De afnemer is dan ook gehouden het product bij levering direct te inspecteren en vast te stellen of de producten waarneembaar in orde zijn en in overeenstemming zijn met de gedane bestelling.

Bent u van mening dat het naar u gezonden product ondeugdelijk is dan dient u dit terstond en binnen 24 uur per e-mail aan ons kenbaar te maken waarbij u een of meerdere foto’s meestuurt waarop het gebrek zichtbaar is en waarbij u tevens een gedetailleerde omschrijving geeft van het gebrek.

Wij nemen dan de zaak in behandeling en beslissen binnen 5 dagen of u recht heeft op vervanging, teruggave van uw geld of een andere passende oplossing.

Indien niet binnen de aangegeven termijn wordt gereageerd, wordt verondersteld dat het product deugdelijk is geleverd.

Vormen van slijtage en/of verkeerd gebruik geven nimmer een aanspraak op vervanging, herstel of een vervangende vergoeding.

Klachten

Wij doen onze uiterste best voor u als klant. Mocht het zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening dan horen we dat graag. Met uw feedback kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren.

U kunt uw klacht mailen naar team@123zaagbladen.nl. U mag ons natuurlijk ook altijd bellen op 010-2822111. We staan u graag te woord tussen 9:00-17:00 uur.

Wij streven er naar om uw klacht binnen 15 werkdagen van een inhoudelijke reactie te voorzien.